План прием

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г. НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЪГЛАСНО    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА

ПРИЕМ ПТГ 2020-2021

ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС 

ЗАПОВЕД № РД - 06-146/01.04.2020 г. за утвърден прием в VIII клас по профили и професии за учебната 2020/2021 година

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г. НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ СЪГЛАСНО  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГР. БУРГАС

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ПРИЕМ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ПРИЕМ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРИЕМ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ГР. БУРГАС

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

ПРИЕМ ЗА 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ПРИЕМ 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

КОМИСИЯ ПРИЕМ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД -06-285/28.03.2018 г. за утвърден прием в VIII клас по профили и професии за учебната 2018/2019 година