Начало / Отчети
Актуално
04.11.2021г.
Отчети

Отчет за трето тримесечие за 2021 г.

Отчет за второ тримесечие за 2021 г.

Отчет за първо тримесечие за 2021 г.

БЮДЖЕТ за 2021 година

Отчет за четвърто тримесечие 2020 г.

Отчет за трето тримесечие за 2020 г.

Отчет за второ тримесечие за 2020 г.

Отчет за първо тримесечие 2020 г.

БЮДЖЕТ за 2020 година

Отчет четвърто тримесечие 2019 г.

Отчет за трето тримесечие 2019 г.

Отчет за второ тримесечие 2019 г.

Отчет за първо тримесечие 2019 г.

БЮДЖЕТ за 2019 година

Отчет за четвърто тримесечие 2018 г.

Отчет за трето тримесечие 2018 г.

Отчет за второ тримесечие 2018 г.

Отчет за първо тримесечие 2018 г.

БЮДЖЕТ  ЗА  2018 ГОДИНА

Отчет за четвърто тримесечие 2017 г.

Отчет за трето тримесечие 2017 г.

Отчет за второ тримесечие 2017 г.

Отчет за първо тримесечие 2017 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

   ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016             

   ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016

    ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016 

 ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2016