1. Български език

Победител в училищно състезание -История славянобългарска - Ерен Ахмед Мехмед

Тест за самопроверка – Пенчо Славейков

Работен лист -"Св.св.Кирил и Методий"

Тест за самопроверка -"Св.св. Кирил и Методий"

Страданието в разказите на Елин Пелин

Романът на Оноре Дьо Балзак-“Дядо Горио”

Работен лист роман на Оноре Дьо Балзак-“Дядо Горио”

Урок по български език и литература VIII а клас Фразеологично словосъчетание – упражнение

Урок по български език и литература VIII б клас Фразеологично словосъчетание – упражнение

Урок по българси език и литература ЗП XII а клас Урок за практическа работа. Работа с литературнокритическа статия на тема: „Конфликтът и ценностите в повестта „Гераците” /Н. Георгиев/

Урок по български език за XI а клас Тема: Граматична норма имена. Форми за единствено и множествено число

Урок по български език за XI а клас Тест. Имена. Форми за единствено и множествено число

Урок по български език за XI а клас ЗИП Тема: Основни характеристики на есето

Работен лист по български език и литература XI а клас ЗИП 

Урок по български език и литература XI а клас ЗИП, Тема: Граматична норма- членуване на съществителни имена

Работен лист по български език и литература за XI а клас Тема: Кратка биография на Иван Вазов

Работен лист по български език и литература за XI а клас Тема: Поезията на Иван Вазов 

Как се пише есе? Структура и композиране на съчинение – есе

Работен лист по български език и литература за IX б клас

Работен лист по български език и литература за Х б клас

Работен лист по български език и литература за Х а клас

Работен лист по български език и литература за XI а клас Ралица-силата на волята и на несломимия човешки дух

Работен лист по български език и литература за XI а клас Тема:Фолкорното и модерното в поемата "Ралица"

Работен лист по български език и литература за XI а клас Тема: "Сън за щастие" - жанрът на лирическата миниатюра

Работен лист по български език и литература ЗИП за XI а клас Тема:П. Славейков „Псалом на поета“ Модерництичната концепция за смъртта

Урок по български език и литератураза ЗИП за XII а клас Тема: Проверка на усвоени езикови норми, умения за прилагането им в писмената реч, овладени знания и умения по литература – във връзка с ДЗИ

Урок по български език и литература за XII а клас Тема 1: Човекът и неговите екзистенциални прозрения в стихотворението „Песен за човека” на Никола Йонков Вапцаров и Тема 2: Човекът и вярата – „Вяра” на Никола Йонков Вапцаров 

Урок по български език и литература за VIII а клас Тема 1: Вид и време на глагола (нови знания) и Тема 2: Вид и време на глагола (упражнение) 

 Урок по български език и литература за VIII а клас Тема: Залог и вид на глагола

 Урок по български език и литература за Х а и Х б клас Тема: Българската литература от периода между двете световни войни

 Урок по български език и литература за Х а клас ТЕСТ и Тема: Четене с разбиране, прилагане на книжовните езикови норми, установяване на овладени знания и умения по литература върху съответния раздел (от Освобождението до Първата световна война 1878-1914) 

Урок по български език и литература VIII б клас Тема:. Вид и време на глагола (нови знания) Вид и време на глагола (упражнение)

Урок по български език и литература за IX б клас Тема: Четене с разбиране, прилагане на книжовните езикови норми, овладени знания по литература (Просвещение, Романтизъм, Реализъм)

Урок по български език и литература за XI а клас-Тема: „Силата на волята или несломимият човешки дух“

Урок по български език и литература за XI а клас Тема: Яворов и българския символизъм ("Песен на песента ми")

Урок по български език и литература ЗИП за XI а клас Тема: Яворов – философските прозрения на поета. „Безсъници“

Урок по български език и литература за XI a клас Тема: Проблемът за страданието в поемата "Градушка" на П.Яворов

В помощ на ученика по български език и литература -Вид на глагола

Урок по български език и литература Тема: Вид на глагола 

В помощ на ученика по български език и литература VIII клас - Време на глагола

Урок по български език и литература VIII клас Тема 1: Работа с двойки думи. Смислови отношения между думите и Тема 2: Културата на Ренесанса. Ренесансът – преломна епоха за човешката цивилизация 

Урок по български език и литература ЗИП за XII клас Тема: Страдание и разрушение в романа "Хоро" на Антон Страшимиров

Урок по български език и литература за XII клас Тема 1: Тест: Никола Вапцаров. Творчество. „Моторни песни” и Тема 2: 

Йордан Йовков – творчество. Цикличност на Йовковите разкази

Йордан Йовков - живот и творчество

Работен лист по български език и литература за VIII а клас Тема: Нетърпимите вероятни грешки в правописа и пунктуацията (упражнение)

Работен лист по български език и литература за X а и Х б клас Тема на тест: Елин Пелин. „Гераците”- идейно-тематично и сюжетно ниво. Изразни средства

Урок по български език и литература VIII б клас Тема: Изречение. Просто изречение 

Урок по български език и литература IX а клас Тема 1: Книжовни езикови норми на българския език и Тема 2:

Шарл Бодлер (1821-1867). „Цветя на злото” (1857 г.) – единствената стихосбирка на поета 

Урок по български език и литература Х а клас Тема: Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст

Урок по български език и литература Х б клас Тема: „Гераците” на Елин Пелин – повест за разрушената хармония 

Литературна енциклопедия

Работен лист по български език и литература за XII а клас Тема: Преговорл Пейо Яворов "Две хубави очи". Тест

Работен лист по български език и литература за XII а клас Подготовка за ДЗИ Тема: Преговор. Христо Ботев -"На прощаване" Проблемен анализ

Работен лист по български език и литература за XII а клас Подготовка за ДЗИ Тема: Преговор. Христо Ботев -"На прощаване". Образът на лирическия герой (моделът на анализа и интерпретацията)

Работен лист по български език и литература за XII а клас Тема: Подготовка за ДЗИ. Преговор. Елин Пелин - "Задушница" (анализ)

Работен лист по български език и литература за XII а клас ЗИП Тема: Преговор. Пейо Яворов "Две хубави очи"

Урок по български език и литература за XII а клас Тема: Елин Пелин - "Задушница" 

Урок по български език и литература за VIII а клас Тема 1: Сборникът „Декамерон” на Джовани Бокачо – теми, идеи    структура и Тема 2: Коментар върху избрани новели от сборника "Декамерон"

Урок по български език и литература за XII а клас ЗП Тема 1: Димитър Талев. "Железният светилник" -замисъл и композиция. Тема 2: Преговор. Теми, мотиви, идеи в поезията на Елисавета Багряна. Минути за проверка /самопроверка. Тест/

Урок по български език и литература за XII а клас ЗИП Тема: Годишен преговор. Европеизмът в творчеството на Христо Ботев и Петко Рачев Славейков (Българско възраждане)

Ученически проект по български език и литература "В света на старобългарската литература"-VIII клас Тема: Старобългарска литература

Ученически проект по български език и литература "В света на старобългарската литература"-VIII клас Тема: Черноризец Храбър "За буквите"

Урок по български език и литература за VIII б клас Тема 1: Сборникът "Декамерон" на Джовани Бокачо -теми, идеи, структура и Тема 2: Коментар върху избрани новели от сборника "Декамерон"

Урок по български език и литература за IX б клас Тема: Речево поведение при участие в диалог и в дискусия

Урок по български език и литература за Х а клас Тема: Публично изказване по граждански проблем

Урок по български език и литература за VIII б клас Тема: Подчинено допълнително изречение

Урок по български език и литература за IX а клас Тема: Речево поведение при участие в диалог в дискусия

Урок по български език и литература за Х а и Х б клас Тема: Публично изказване по граждански проблем

Урок по български език и литература за Х а и Х б клас Тема 1: Христо Смирненски. "Зимни вечери" и Тема 2: Христо Смирненски. "Зимни вечери". Човекът - жертва и създател на един нов свят

Урок по български език и литература за XI а клас Тема: Поемата "Градушка" от поета Пейо Яворов

Урок по български език и литература ЗП за XI а клас Тема: Аргументативна стратегия при създаване на ЛИС

Урок по български език и литература ЗИП за ХI а клас Тема: Тест по езикова култура

 Урок по български език и литература за VIII а клас Тема:Подчинено допълнително изречение. Сложно съставно с подчинено допълнително изречение

Урок по български език и литература за Х а и Х б клас Тема 1: Атанас Далчев. "Повест" и Тема 2: Атанас Далчев. "Повест". Неживеният живот и неговите алтернативи.

Урок по български език и литература за VIII  а клас Тема: Речев етикет при официално общуване

Урок по български език и литература за XI а клас Тема: Подготовка за класна работа

Урок по български език и литература ЗИП за XI а клас Тема: Пейо Яворов -"Прозрения"

Урок по български език и литература за XI а клас Тема: Класна работа № 2

Урок по български език и литература за VIII б клас Тема 1: Четене с разбиране. Тестови задачи / упражнение / и Тема 2: Старобългарска литература - поетика, жанрове, особености. Кирил и Методий - азбуки

Урок по български език и литература за IX б клас Тема 1: Символизъм. Шарл Бодлер и Пол Верлен и Тема 2: "Сплин" на Шарл Бодлер и "Есенна песен" на Пол Верлен

Урок по български език и литература за Х а клас Тема: Йордан Йовков. "Индже". "Албена"

Урок по български език и литература за Х а клас и Х б клас Тема: Подготовка за Националното външно оценяване 

Тест по български език и литература за IX клас Тема: Символизъм "Сплин" (Шарл Бодлер)

Тест по български език и литература за VIII клас Тема: Средновековие (Обобщение)

Тест по български език и литература за Х клас Тема: "Зимни вечери" (Христо Смирненски")

Тест по български език и литература за XII клас Тема: Димитър Талев, Димитър Димов

Урок по български език и литература за IX а клас Тема: Резюме

Урок по български език и литература за VIII клас Тема: Романът "Дон Кихот" на Сервантес - повод за написване, творческа история и Тема 2: "Дон Кихот" - сюжет, композиция, структура

Урок по български език и литература за Х клас Тема 1:Възприемане, анализ и редактиране на чужд и на собствен текст (езиков практикум) и Тема 2:Есе по граждански проблем, интерпретиран в откъс от изучаван литературен текст

Урок по български език и литература Тема: Диктовка 24 май

Урок по български език и литература за XII клас Тема 1: Епос за една родина. Живот и творчество на Димитър Талев и Тема 2: За епичността в романа "Железният светилник"

Урок по български език и литература за XII клас В помощ на учениците от XII клас по темата: Димитър Талев и романът "Железният светилник"

Урок по български език и литература за XII клас Тема : Урок за практическа работа. Драмата на раздвоението в поезията на Пейо Яворов ("Две души", "Две хубави очи") 

Урок по български език и литература ЗИП за XII клас Тема 1: Урок за практическа работа. Типология на женските образи в романите на Димитър Димов (Фани Хорн, Ирина) и Тема 2: Класна работа № 2

Урок по български език и литература за IX клас Тема 1: Литература на Българското възраждане и Тема 2: "История славянобългарска" -програма на Българското възраждане

Урок по български език и литература за Х клас Тема: Нарушеното равновесие в света и нравствената мяра в разказите на Йордан Йовков

Урок по български език и литература за XI а клас Тема: Фолклорни мотиви в „Хайдушки песни“

Урок по български език и литература за XI а клас Тема: Символният образ на родината в "Заточеници"

Урок по български език и литература ЗИП за XI а клас Тема:Елин Пелин. Разкази. Поетика. Основни теми

Урок по български и литература ЗИП за XI а клас Тема: Кирил Христов. Лирика. "Жени и вино, вино и жени!"

Урок по българси и литература за VIII б клас Тема1 :  „Дон Кихот” – пародия на рицарските романи и Тема 2:  Преображението на идалгото в рицар в първа глава на романа „Дон Кихот” 

Урок по български език и литература за Х а Тема: Есе по граждански проблем

Урок по български език и литература ЗИП за XII а клас Тема 1:  Съвременна българска поезия и проза (автори по избор). Развой на литературния процес и Тема 2:  Годишен преговор. Насоки за ДЗИ. Учебно-изпитна програма. Николай Хайтов. „Дърво без корен“ 

Урок по български език и литература за XII а клас Тема: Прозорец към света - творчеството на Атанас Далчев и Елисавета Багряна

Урок по български език и литература за IX а и IX б клас Тема: Величественото българско минало-основание за национална гордост. Упражнение и Тема 2: CV

Урок по български език и литература за VIII б клас Тема 1: Подчинено подложно изречение и Тема 2: Подчинено подложно изречение (упражнение)

Урок по български език и литература за Х б клас Тема 1: Никола Вапцаров. „Писмо“ и Тема 2: Борбата, вярата, смъртта 

Урок по български език и литература за IX б клас Тема: Заявление

Урок по български език и литература за XI a клас Тема: Копнението по любовния блян в стихотворението "Ще бъдеш в бяло"

Урок по български език и литература за XI а клас Тема: Лириката на Яворов - драма на лирическия Аз, който търси, но не открива взаимност (” Ще бъдеш в бяло”  , „  Две хубави очи”, „ Стон”  )

Урок по български език и литература за XI а клас Тема: Елин Пелин. Разкази - традиция и модернизъм. "Ветрената мелница"

Урок по български език и литература ЗИП за XI а клас Тема: Членуване на имената

Урок по български език и литература ЗИП за XI a клас Тема: Основни правописни норми

Урок по български език и литература за VIII клас Тема: Вид на глагола

Урок по български език и литература за VIII клас Тема: Вид на глагола (упражнение)

Урок по български език и литература за IX а клас Тема: Делово писмо (упражнение)

Урок по български език и литература за X а и Х б клас Тема 1: Българската литература от периода след Втората световна война и Тема 2:Димитър Димов. "Тютюн" 

Урок по български език и литература за IX б клас Тема: Делово писмо (упражнение)

Урок по български език и литература за VIII а клас Тема: Дон Кихот и светът на фантазията и Дон Кихот и вятърните мелници 

Урок по български език и литература за Х а клас Тема: Личен избор и историческа обреченост в романа "Тютюн"

Урок по български език и литература за IX a и IX б клас Тема 1: Петко Славейков. Изворът на Белоногата" и Тема 2: Проблемът свое - чуждо в поемата "Изворът на Белоногата"

Урок по български език и литература за XI а клас Тема: Реализъм и комизъм в разказа "Задушница"

Урок по български език и литература за XI а клас ЗИП Тема: „Земя“-разрушаването на човешкия свят

Урок по български език и литература за XI а клас ЗИП Тема: Самодивските скали

Урок по български език и литература за IX а клас Тема: Обобщителни упражнения 

Урок по български език и литература за VIII а клас и VIII б клас Тема: Подчинено определително изречение 

Урок по български език и литература за Х а клас Тема 1: Николай Хайтов. „Дърво без корен”  и Тема 2: Отчуждението и консумативизмът на съвременното общество според разказа „Дърво без корен” 

Урок по български език и литература за VIII а и VIII б клас Тема 1: Трагедията „Хамлет” на Шекспир – трагедия на отмъщението и Тема 2:  „Хамлет” – завръзка на драматичния конфликт

Урок по български език и литература за IX а клас и IX б клас Тема 1: Публицистичен стил. Език на медиите и Тема 2: Публицистичен стил. Език на медиите

Урок по български език и литература за Х б клас Тема: Обобщителни упражнения (Възприемане и създаване на текстове)

Урок по български език и литература за IX а клас Тема: Христо Ботев. Самотата и страданието на човека в „Майце си”

Урок по български език и литература за VIII а клас Тема 1: Подчинено обстоятелствено изречение и Тема 2: Подчинено обстоятелствено изречение - (упражнение)

Урок по български език и литература за Х а клас Тема 1:  Контролна работа и Тема 2: Есе по граждански проблем, интерпретиран в изучаван литературен текст – упражнение