3. История и цивилизация

Априлското въстание на българите (1876 г.) - История и цивилизация - Х клас

България в годините на Втората световна война - История и цивилизация - IX клас

Големите сражения на Втората световна война - История и цивилизация - IX клас

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЦЪРКОВНО-НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ

Технологии и общество в късната индустриална епоха- История и цивилизация - IX клас

Работен лист по история и цивилизация за Х a клас Тема: Зараждане на Българско национално самосъзнание

Урок по история и цивилизация за VIII б клас Тема: "Болният чонек -Османската империя до средата на XIX в."

Урок по историяза IX а клас  От гореща към Студена война (1945-1949)

Работен листа за IX б клас към урок "България в годините на Втората световна война"

Урок по история за Х б клас Тема:Идейни течения и политически организации през 60-те години на XIX в

Урок по история за Х б клас Тема: Антиосманска съпротива на българите

Урок по история за VIII клас Тема: Идеолози на българската революция

Урок по история за VIII клас Тема: Съединените щати през XIX век

Урок по история Тема: Горбачовата "перестройка" и разпадането на СССР 

Урок по история и цивилизация за IX клас Тема:Комунистическият режим в България (1944-1989)

Урок по история и цивилизация за Х клас Тмеа: Българите извън пределите на свободната държава

Урок по история и цивилизация за Х клас Тема: Балканските войни 1912 -1913 г

Урок по история и цивилизация за Х клас Тема: Управлението на демократическия сговор и левият политически радикализъм