4. География и икономика

Работен лист по География и икономика IX клас -Тема: Растениевъдство и животновъдство.Упражнение

Работен лист по География и икономика - VIII клас - Тема: Движение на Земята. Упражнение

Работен лист по География и икономика - Х клас - Тема: Полезни изкопаеми.Упражнение

Работен лист по География и икономика - Х клас Тема: Релеф на България. Упражнение

Урок по география и икономика Х клас Тема: Упражнения върху тема на урок:  Югозападен регион.Географско положение,граници и големина.Природни условия и ресурси

Работен лист по география и икономика Х клас Тема: Тест върху тема на урок: Югозападен район. Население.

Работен лист по география и икономика IX клас Тема: Упражнения върху тема на урок: Структура на населението в Света

Работен лист по география и икономика IX клас Тема: Упражнения върху урок: Селища и урбанизация

Работен лист по география и икономика VIII клас Тема: Упражнения върху урок: Изпарение,влажност и валежи

Работен лист по география и икономика VIII клас Тема: Упражнения към тема на урока: Топлинен режим на атмосферата

Работен лист по география и икономика за VIII клас Упражнение върху тема на урок: Обща атмосферна циркулация. Циклони и антициклони

Работен лист по география и икономика за VIII клас Упражнение върху тема на урок: Хидросфера. Световен океан. Свойства на океанската и морската вода

Работен лист по география и икономика за IX клас Упражнение върху тема на урок: Световно стопанство

Работен лист по география и икономика за Х клас Упражнение върху тема на урок: Южен централен район. Географско положение, граници и големина. Природни условия и ресурси

Работен лист по география и икономика за Х клас Упражнение върху тема на урок: Южен централен район. Население 

Работен лист по география и икономика за IX клас Упражнение върху тема на урок: Вторичен сектор. Енергетика

Работен листо по география и икономика за IX клас Упражнения върху тема на урок: Металургия, машиностроене и химическа промишленост

Работен лист по география и икономика за VIII клас Упражнение върху тема на урок: Движения на океанската и морската вода

Урок по география и икономика за IX а клас Тема: Упражнение върху тема на урок: Първичен сектор. Земеделие

Урок по география и икономика за VIII б клас Тема: Упражнение върху тема на урок: Води на сушата. Подземни води. Реки и езера. Ледници

Урок по география и икономика за VIII а клас Тема: Упражнение върху тема на урок: Климатообразуващи фактори. Климатични пояси и области

 Урок по география и икономика за Х а клас Тема: Упражнение върху тема на урок: Южен централен район. Стопанство

Урок по география и икономика за Х клас Тема: Упражнение върху тема на урок: Южен централен район. Административно-териториално устройство и градове.

Урок по география и икономика за Х б клас Тема: Упражнения върху тема на урок: Югоизточен район. Административно-териториално устройство и градове

Урок по география и икономика за Х б клас Тема: Упражнения върху тема на урок: Югоизточен район. Стопанство

Урок по география и икономика за VIII а и VIII б клас Тема: Екзогенни процеси

Урок по география и икономика за IX б клас Тема: Азиатски регион. Япония

Урок по география и икономика за Х а клас Тема: Югоизточен район-привлекатолно място за живот и бизнес. Упражнение