5. Информационни технологии

Работен лист за VIII клас Тема: Архивиране на документи

Урок по информационни технологии за VIII клас, Тема:Специализирани софтуерни средства за създаване на уел сайтове

Работен лист за IX клас по информационни технологии Тест: Информация и услуги за гражданите в интернет

Урок за IX а клас по информационни технологии Тема:Защита на информацията в мрежова среда

Урок за VIII клас по информационни технологии Тема:Самоучител при работа с непозната приложна програма

Урок за IX а клас по информационни технологии Тема:Информация и услуги за гражданите в интернет.Упражнение

Информационни технологии IX б клас - Информация и услуги за гражданите в Интернет

 Информационни технологии IX клас - Приложни програми

Специализирани  софтуерни средства за създаване на уеб сайтове

Урок по информационни технологии за IX клас

Урок по информационни технологии за VIII клас 

Разработка на проект от ученици от IX клас на тема: Международен ден на Земята 22 април

Урок по информационни технологии за VIII клас Тема: Работа по проект в екип

Урок по информационни технологии за IX клас Тема: Създаване на компютърна презентация с програмния продукт Power Point на тема: "Моята любима туристическа дестинация"

Урок по информационни технологии за VIII клас Тема: Работа по проект. Разработване на уеб сайт