7. Химия и опазване на околната среда

Урок за VIII клас Тема:Метали от II А група на Периодичната система

Урок по химия и опазване на околната среда Тема: Оцетна киселина

Урок по химия и опазване на околната среда Тема: Мазнини

Урок по химия и опазване на околната среда за VIII клас Тема: Неметали от VI А група на периодичната таблица

Урок по химия и опазване на околната среда Тема: Глюкоза

Урок по химиа и опазване на околната среда Тема: Захароза

Урок по химия и опазване на околната среда Тема: Мед

Урок по химия и опазване на околната среда за VIII клас Тема: Сярна и азотна киселина

Урок по химия и опазване на околната среда за IX клас Тема: Незахароподобни полизахариди. Нишесте и целулоза

Урок по химия и опазване на околната среда за Х клас Тема: Корозия

Урок по химия и опазване на околната среда за VIII клас Тема: Киселини

Урок по химия и опазване на околната среда за Х клас Тема: Получаване на метали и рискове за околната среда

Урок по химия и опазване на околната среда за IX клас Тема: Белтъци

Урок по химия и опазване на околната среда Тема: Наркотиците

Урок по химия и опазване на околната среда Тема: Полимери, пластмаси и химични влакна