14. ЕРТСИ

ЕРТСИ-XI клас Тема:Здравословни и безопасни условия на труд  при извършване на монтажни и ремонтни дейности и обслужване на топлотехнически съоръжения и инсталации.

ЕРТСИ - XII а клас Работен лист -Тема:Водоохлаждащ агрегат

ЕРТСИ - XII а клас - Работен лист -Тема: Пламъчно - тръбни котли

ЕРТСИ -XII а клас Урок на Тема: Подготовка за монтаж, монтаж  и зареждане на домашен абсорбционен хладилник.

ЕРТСИ - XII а клас Работен лист - Тема: Подготовка за монтаж, монтаж  и зареждане на домашен абсорбционен хладилник

ЕРТСИ ЗИПП -XII а клас Тема: Особености при ремонт на хладилници, заредени с хладилен агент изобутан

ЕРТСИ - XII а клас Тема: Експлоатация на средствата за хладилен транспорт: автомобилен, железопътен и воден. Организация и условия на нетрайни продукти

ЕРТСИ -XII а клас Тема: Експлоатация на специални хладилни инсталации: инсталации за съхранение на въглероден диоксид, мобилни ледени пързалки

ЕРТСИ -ЗИПП- XII а клас Тема: Правила за безопасна работа с амоняк и фреони. Подготовка за монтаж и монтаж на промишлени хладилни инсталации: монтаж и подготовка за пускане на компресор открит тип за промишлена хладилна инсталация;  основни апарати и спомагателни съоръжения; тръбопроводи и арматура; схеми на свързване; Вакуумиране, зареждане с хладилен агент и изпитване на  хладилната инсталация.