15. Предприемачество

Урок за IX клас по предприемачество

Урок за VIII б клас Тема: Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи

Урок за VIII б клас Тема: Характеристикина предприемача. Основни типове предприемачи

Предприемачество РПП IX а клас -Теми и линкове

Работен лист по предприемачество РПП IX а клас 

Работен лист по предприемачество РПП IX а клас Тема: Роботизирани технологии. Промишлени роботи

Работен лист по предприемачество РПП IX а клас Тема: Роботизирано работно място. Внедряване на роботизирани технологии в производството и услугите.Роботизирано работно място. Внедряване на роботизирани технологии в производството и услугите.

Работен лист по предприемачество IX б клас Тема: Механизация и автоматизация на производството

Работен лист по предприемачество IX а клас Тема: Фактори и средства за производство

Работен лист по предприемачество РПП IX а клас Тема: Информация, информационни пазари. Финансови пазари

Работен лист по предприемачество РПП IX а клас Тема: Заинтересовани страни и предприемаческа дейност

Работен лист по предприемачество за VIII а клас Тема: Характеристика на предприемача

Урок по предприемачество за VIII б клас Тема: Мотивация на предприемача. Предприемачески риск

Урок по предприемачество ЗПП за XI а клас Тема: Бизнес планиране

Урок по предприемачество за VIII б клас Тема: Етично бизнес поведение

Урок по предприемачество за XI а клас Тема: Функционални и бизнес стратегии

Урок по предприемачество за VIII  а клас Тема: Мотивация на предприемача. Предприемачески риск

Работен лист за урок по предприемачество за VIII  а клас Тема: Мотивация на предприемача. Предприемачески риск

Урок по предприемачество IX клас Тема: Проблеми и възможности  на външната среда  за стартиране на МСП –пример

Анализ на външната среда на бизнеса

Бизнес план - обща схема

Урок по предприемачество IX клас Тема: Откриване и оценка на бизнес идеята

Урок по предприемачество Тема: Проучване на пазара

Урок по предприемачество Тема: Анализ на конкурентите

Урок по предприемачество Тема: Специфични методи за проучване на пазара

Урок по предприемачество IX клас Тема: Бизнес план: анализ и взаимодействие на отделните фази

Урок по предприемачество IX клас Тема: Цели и обхват на бизнес плана

Урок по предприемачество VIII а клас Тема: Умението да управляваме времето-планиране

Урок по предприемачество за VIII б клас Тема: Корпоративна социална отговорност на бизнеса. Екологично мислене

Урок по предприематество за VIII б клас Тема: Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене

Урок по предприемачество ЗПП за XI а клас Тема: Външната (бизнес) среда на организацията и мениджмънта

Урок по предприемачество за VIII а клас Тема: Умението да формулираме цели - необходимост

Урок по предприемачество за VIII б клас Тема: Корпоративна социална отговорност на бизнеса. Екологично мислене

Урок по предприемачество за XI a клас Тема: Организирането като функция и структура

Урок по предприемачество за VIII а клас Тема: Насоки за поставяне на цели

Урок по предприемачество за IX клас Тема: Форми и методи на анализ на конкуренцията

Урок по предприемачество за IX клас Тема: Технологично и организационно – производствено  осигуряване - избор на технология и оборудване

Урок по предприемачество за VIII б клас Тема: Корпоративна социална отговорност на бизнеса.  екологично мислене

Урок по предприемачество за XI а клас Тема: Особености на функцията "Ръководство"