16. Философия

Работен лист по Философия - Х клас

Работен лист по Философия - IX клас

Работен лист по Философия VIII клас на тема: Философията и митологията

Работен лист по Философия XI клас на тема: Същността на познанието. Упражнение

Урок по философия Х клас Тема: Вяра и разум

Урок по философия IX клас Тема: Удоволствие и въздръжание

Урок по философия VIII клас Тема: Социални групи и роли

Урок по философия XI клас Тема: Глобалното общество

Урок по философия IX клас Тема: Полза и дълг

Урок по философия Х клас Тема 1: Може ли да се окаже съществуването на Бог? и Тема 2: Какъв е светът според науката и религията?

Урок по философия Х клас Тема: Проблеми на познанието 

Урок по филосохия IX клас Тема: Как можем да бъдем щастливи?

Урок по философия XI клас Тема: Човешкото тяло

Урок по философия VIII клас Тема: Конфликти

Урок по философия VIII клас Тема: Личностна идентичност и принадлежност към социалните групи

Урок по философия IX клас Тема: Как да се справим с осмислянето на живота

Урок по философия Х клас Тема: Доколко можем да сме сигурни в това, което знаем?

Урок по философия X клас Тема 1: Философски теории на познанието и Тема 2: Тест

Урок по философия за Х клас Тема 1: Човекът и обществото и Тема 2: Какво ни свързва с другите хора?Упражнение

Урок по философия за XI а клас Тема: Изкуство и философия

Урок по Философия за VIII клас Тема: Психично здраве и зависимости. Упражнение

Урок по Философия за Х б клас Тема 1: Критика на познание и Тема 2: Възможно ли е обективно познание. Упражнение

Урок по Философия за IX а клас Тема: Как се променя и възпитава естетическия вкус. Упражнение