СЪОБЩЕНИЕ

04.11.2021г.

Уважаеми ученици и родители,

       Във връзка със заповед  РД-01-890/ 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците.

        Всички ученици от Професионална техническа гимназия - Бургас продължават да се обучават в електронна среда от разстояние от 08.11.2021 г. чрез платформа: Microsoft Teams.

       Учебните часове се провеждат по утвърденото седмично разписание и по допълнително утвърден график за времетраенето на часовете. Стриктно се отразяват присъствието и отсъствието на учениците от онлайн часовете.

       При нужда се обръщайте към класния ръководител, който ще Ви свърже със съответните специалисти.

Уважаеми родители,

    Призоваваме всички заедно да допринесем за ограничаване на разпространението на Ковид-19, като спазваме противоепидемичните мерки.

       Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички.

Заповед РД 01-890/3.11.2021 на Министъра на здравеопазването

График часове за електронна среда MS Teams