СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПТГ ГР. БУРГАС

25.03.2022г.

Тема за разглеждане в Час на класа: "ЖП релсите не са място за игра и снимки"

Информационна акция за безопасност. Инициативата е част от кампанията "ЖП релсите не са място за игра и снимки". Целта е да се привлече вниманието на подрастващите, както и да се повиши бдителността и отговорността им по време на техните игри и забавления през предстоящите ваканционни дни в районите на железопътната инфраструктура.